Ziņas

Izklaide

Alūksnes pašvaldība aicina piedalīties vizuālās identitātes skiču ideju konkursā

Alūksnes novada pašvaldība aicina ikvienu iesaistīties atklātajā ideju konkursā un izstrādāt savu skiču piedāvājumu tam, kā varētu izskatīties Alūksnes vizuālā identitāte – logotips un sauklis.

Kā aģentūru LETA informēja Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, ideju konkurss “Alūksnes vizuālās identitātes skiču izstrāde” ir viens no zīmola koncepcijas “Alūksne – citāda Latvija” tapšanas posmiem. Tā mērķis ir iegūt visatbilstošāko, vizuāli un saturiski atraktīvāko logotipa un saukļa skici, kas atbilstu izstrādātajai Alūksnes zīmola koncepcijai un arī citiem konkursa nolikumā izvirzītajiem nosacījumiem.

Konkursā piedalīties un iesniegt savus priekšlikumus aicinātas gan fiziskas, gan juridiskas personas, kā arī personu grupas. Piedāvājumu var iesniegt gan vienoti – logotipu un saukli, gan kādu no šīm daļām atsevišķi, iesniegtajam darbam pievienojot arī paskaidrojuma rakstu.

Konkursa nolikums un koncentrēta informācija par zīmola koncepciju publicēta pašvaldības mājaslapas “www.aluksne.lv” sadaļā “Konkursi”.

Piedāvājumus iedzīvotāji aicināti iesniegt līdz 13.aprīļa plkst.16.30 personīgi Alūksnes novada pašvaldības 306.telpā vai nosūtot pa pastu (pasta zīmogs – 13.aprīlis) Alūksnes novada pašvaldībai.

LETA