Ziņas

Sabiedrība

Alūksnes novadā SIA “Rūpe” regulāri veic nepieciešamos pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai

Vietās Alūksnes novadā, kurās noteiktas dzeramā ūdens pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības, SIA “Rūpe” regulāri veic nepieciešamos pasākumus ūdens kvalitātes uzlabošanai – filtru un ūdensvadu skalošanu, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

SIA “Rūpe” apsaimniekotajās teritorijās ir šobrīd seši punkti, kuros ir šīs īpašās normas. Tas ir saistīts ar paaugstinātu dzelzs saturu ūdenī. Ne visos gadījumos tās ir plašas teritorijas – ir atsevišķi ciemi pagastu teritorijās, ir arī konkrēti atsevišķi objekti.

Lai šo situāciju pārtrauktu, konkrētajās vietās būtu nepieciešams ierīkot atdzelžošanas stacijas, taču tas nav bijis iespējams nelielā patērētāju skaita dēļ. Līdz ar to SIA “Rūpe” šogad četrās no sešām vietām plāno ierīkot atdzelžošanas stacijas par saviem līdzekļiem bez Eiropas Savienības fondu projektu naudas piesaistes. Pārējās divās turpinās regulāri veikt ūdensvadu un filtru skalošanu.

Kā ziņots, Latvijā 144 teritorijās pa centralizētu ūdens apgādes sistēmu piegādātajam dzeramajam ūdenim noteiktas pazeminātas nekaitīguma vai kvalitātes prasības, liecina Veselības inspekcijas (VI) apkopotā informācija.

Dzeramā ūdens kvalitātes neatbilstības gadījumā VI ir tiesības piemērot pazeminātas ūdens kvalitātes prasības – īpašās normas -, ja tas nerada apdraudējumu patērētāju veselībai un attiecīgajā teritorijā citādā veidā nav iespējams nodrošināt dzeramā ūdens piegādi iedzīvotāju vajadzībām, kā arī tad, ja ūdens kvalitātes pasliktināšanos nav iespējams novērst 30 dienu laikā. Dzeramā ūdens īpašās normas tiek piešķirtas uz laiku līdz trīs gadiem.

Šobrīd deviņas šādas vietas ir Gulbenes novadā, astoņas – Alūksnes un Rēzeknes novadā, septiņas – Jelgavas un Kuldīgas, sešas – Dagdas, Priekules, Viļānu un Daugavpils novadā, piecas – Jūrmalā un Madonas novadā, četras – Amatas, Ogres, Ozolnieku un Līvānu novadā, trīs – Babītes, Balvu, Riebiņu, Viesītes un Dobeles novadā, divas – Tukuma, Skrundas, Auces, Krāslavas, Limbažu un Inčukalna novadā. Savukārt pa vienai šādai vietai ir Rīgā, Beverīnas, Brocēnu, Iecavas, Carnikavas, Apes, Kokneses, Jēkabpils, Krimuldas, Lubānas, Pļaviņu, Rojas, Ropažu, Rugāju, Rūjienas, Salacgrīvas, Saldus un Sējas, kā arī Smiltenes, Stopiņu, Varakļānu, Vecumnieku, Talsu un Zilupes novadā.

Vairumā gadījumu iemesls īpašā statusa piešķiršanai ir palielināts dzels daudzums ūdenī. Atsevišķos gadījumos arī palielināts amonija, sulfāta un mangāna saturs.

Būtiski, ka no minētajām 144 dzeramā ūdens vietām 54 īpašais statuss noteikts jau otro reizi, bet 41 – trešo reizi.