Ziņas

Sabiedrība

Alūksnes novadā sāk piemērot jauno teritorijas plānojumu

Alūksnes novada pašvaldība, balsoties uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumu, ir tiesīga sākt piemērot jaunā novada teritorijas plānojuma un teritorijas izmantošanas un apbūves nosacījumus, aģentūra LETA noskaidroja pašvaldībā.

Tā kā Teritorijas attīstības plānošanas likumā paredzētajā pārsūdzēšanas termiņā ministrija nav saņēmusi nevienu iesniegumu par jauno Alūksnes novada teritorijas plānojumu, ministrija informējusi pašvaldību, ka tā ir tiesīga uzsākt jauno plānošanas dokumentu īstenošanu ar dienu, kad pašvaldībā saņemta minētā ministrijas vēstule, un tas ir 11.novembris.

Līdz ar to visi turpmākie pašvaldības lēmumi, ieskaitot jautājumus, kas saņemti un reģistrēti pašvaldībā, sākot ar šī gada 11.novembri, tiks pieņemti, balstoties uz jauno teritorijas plānojumu. Pašvaldība aicina iedzīvotājus, uzņēmējus iepazīties ar jaunajiem teritorijas plānošanas dokumentiem, īpaši plānojot uzņēmumu attīstības vai būvniecības jautājumus.

Ar apstiprināto Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015.-2027.gadam iespējams iepazīties Alūksnes novada pašvaldības mājaslapas “www.aluksne.lv” sadaļas “Normatīvie akti un dokumenti” apakšsadaļā “Teritorijas plānojumi”, Alūksnes novada pašvaldības administratīvās ēkas 211.kabinetā un pagastu pārvaldēs to darba laikā.