Ziņas

Sabiedrība

Alūksnes muzejā apskatāma arheoloģiskā un vēsturiskā ekspozīcija “Laikmetu mielasts”

Alūksnes muzejā skatāma jaunā Alūksnes pilsētas vēstures un arheoloģijas ekspozīcija “Laikmetu mielasts”, kas tapusi Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas finansētā projekta “Arheoloģija, vara un sabiedrība: sadarbība arheoloģiskā mantojuma saglabāšanā” laikā.

Kā aģentūru LETA informēja Alūksnes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka, ekspozīcijas, kas sadalīta sešās tematiskās daļās, apmeklētāji varēs iepazīties ar Alūksnes vēsturi Latvijas un pasaules kontekstā. Pirmā ekspozīcijas daļa stāsta par aizvēstures periodu Alūksnes un Latvijas teritorijā, otrajā apskatāms viduslaiku un jauno laiku periods, kas Alūksnē visspilgtāk tiek raksturots ar Livonijas ordeņa pili. Ekspozīcijas trešajā daļā atainots muižas laiks un baronu Fītinghofu dzimtas darbība Alūksnē, bet ceturtā daļa stāsta par tādām aktuālām tēmām kā Latvijas Republikas dibināšana, Brīvības cīņas un 7.Siguldas kājnieku pulks. Piektā ekspozīcijas daļa apmeklētājus iepazīstina ar laiku, kad Latvijā valdīja nacistiskā un padomju okupācijas, savukārt noslēdzošajā, sestajā, daļā atainots Atmodas laiks Alūksnē un Latvijas valstiskās neatkarības atgūšana.

Darbs pie ekspozīcijas ir tikai sākumstadijā un vēl aktīvi turpināsies visu nākamo gadu. Ekspozīciju plānots papildināt ar arheoloģiskajos izrakumos iegūtajiem priekšmetiem, kas šobrīd nodoti restaurācijai, un meklēts risinājums padziļināta informatīva materiāla izvietošanai ekspozīcijā, izmantojot digitālās planšetes. Papildus tiek strādāts pie muzejpedagoģisko programmu izveides, lai mazākajiem muzeja apmeklētājiem palīdzētu iepazīt ekspozīcijas saturu un priekšmetu nozīmi.

Šī ekspozīcija turpmāk Alūksnes muzejā ieņems galveno vietu un vismaz desmit gadu garumā iepazīstinās apmeklētājus ar svarīgākajiem Alūksnes vēstures posmiem, notikumiem un vietu Latvijas un pasaules vēstures kontekstā.

Ekspozīcijas tapšanā izmantoti netradicionāli un mūsdienīgi risinājumi. Tās centrālais objekts ir apjomīgs galds, uz kura secīgi sarindots Alūksnes vēstures “mielasts” no vissenākajiem laikiem līdz Latvijas valsts neatkarības atjaunošanai.

Pamatekspozīcijai atlasīti krājuma priekšmeti, kas visspilgtāk, precīzāk un emocionālāk atspoguļo Alūksnes veidošanās procesu un nozīmi Latvijas un pasaules vēsturē. Lai vēsturisko stāstījumu ekspozīcijā padarītu interesantāku, vairāki priekšmeti deponēti arī no citiem muzejiem.

Par Alūksnes senāko vēsturi ekspozīcijā stāsta 1977.gadā arheoloģiskajos izrakumus iegūtās un 2008.-2009.gadā restaurētās senlietas, 2011.gadā Marienburgas pilsdrupu teritorijā notikušajos arheoloģiskajos izrakumos atrastās lodes, 17.gadsimta zviedru monētas, vārtu viras eņģe, trauku lauskas, pīpju galviņas u.c. atradumi. Tāpat ekspozīcijā iekļauti restaurētie apbūves plāni, kas stāstīs par pilsētas vēsturi 20.gadsimta 20.-30.gados, Rīgas Celtniecības koledžas Restaurācijas nodaļas studentu restaurētie krēsli.

LETA