Ziņas

Sabiedrība

Alūksnē nojauks jaunbūvi Ojāra Vācieša ielā 1

Alūksnes novada dome nolēmusi nojaut pašvaldības nekustamo īpašumu – jaunbūvi Ojāra Vācieša ielā 1, aģentūru LETA informēja Alūksnes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Aploka.

Nojaucamā jaunbūve ir tautā sauktās Lujāna drupas, kas būvētas 20.gadsimta sešdesmitajos gados. Nekustamais īpašums atrodas Valsts nozīmes arhitektūras un pilsētbūvniecības pieminekļu teritorijā, pieguļ pašvaldības ielām un pašvaldības nekustamajiem īpašumiem Pilssalas ielā 2 un Pils ielā 31.

Alūksnes novada teritorijas plānojumā 2015. līdz 2027.gadam zemesgabala Vācieša ielā 1 daļa, uz kā atrodas būve, ir degradēta teritorija. Pašvaldības būvvaldes atzinums, kas izdots pēc būves apsekojuma, apliecina, ka brūkošās būves lietošana vai kāda cita izmantošana ir bīstama, tās izskats degradē pilsētas vēsturisko vidi un, būvvaldes ieskatā, tā ir jāsakārto vai jānojauc.

Nojaucot šo vidi degradējošo objektu, tiks sakārtota vieta un zemesgabals iekļausies parka un pilsētvides ainavā.