Ziņas

Sabiedrība

Alūksnē attīstīs rūpnieciskās apbūves teritoriju

Alūksnes novada domes deputāti atbalstījuši lēmumu par projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” realizāciju.

Kā aģentūru LETA informēja pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālists Druvis Mucenieks, deputāti vienbalsīgi atbalstīja lēmumu iesniegt Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta “Alūksnes pilsētas rūpnieciskās apbūves teritorijas attīstība 1.kārta” iesniegumu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ierobežotās projektu atlases trešajai kārtai.

Projekta laikā plānota Rūpniecības un Ganību ielas pārbūve kopumā 1,49 kilometru garumā, kā arī jaunas industriālās teritorijas izbūve, ierīkojot industriālo laukumu 0,38 hektāru platībā un izbūvējot ēku komercdarbībai 998 kvadrātmetru platībā.

Projekta kopējās plānotās izmaksas veido 2,39 miljonus eiro, no kurām ERAF finansējums – 1,82 miljoni eiro, valsts budžeta dotācija pašvaldībām 0,11 miljoni eiro, bet Alūksnes novada pašvaldības līdzfinansējums 0,46 miljoni eiro.

Alūksnes novada pašvaldība no budžeta līdzekļiem segs vājstrāvas tīklu izbūvi, kas veidos 2213 eiro. Šīs izmaksas nepieciešamas būvniecības objektu pilnvērtīgai pabeigšanai, un tās netiks saistītas ar ERAF projektu.