Ziņas

Uzņēmējdarbība

“Altum” lauksaimniecības investīciju kreditēšanai piešķir 10 miljonus eiro

AS “Attīstības finanšu institūcijai “Altum” (“Altum”) tiks piešķirti desmit miljoni eiro investīciju aizdevumu finansēšanai lauksaimniecībā, savukārt uzņēmējiem aizdevumu atmaksāšanas termiņš tiks pagarināts no līdzšinējiem desmit līdz 15 gadiem.

To paredz valdības šodien apstiprinātie grozījumi noteikumos “Par aizdevumiem mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai”.

Kā norādīts Zemkopības ministrijas skaidrojumā, “Altum” līdz 2015.gada 1.augustam ir apstiprinājusi 1319 aizdevuma projektus par kopējo summu 82,7 miljoni eiro, savukārt noslēgto līgumu skaits ir 1244 par kopējo summu 73,9 miljoni eiro.

Ņemot vērā iepriekšminēto, noteikumu projekts paredz, ka sabiedrībai “Altum” tiek izsniegts valsts aizdevums 10 000 000 eiro apmērā atbilstoši normatīvajiem aktiem par valsts aizdevumu izsniegšanas un apkalpošanas kārtību, nepiemērojot aizdevuma riska procentu likmi ar vienotu aizdevumu līgumu noslēgšanas beigu termiņu 2020.gada 31.decembri.

Pēc “Altum” sniegtās informācijas, pieprasījums pēc ilgtermiņa investīciju aizdevumiem gadā varētu būt līdz 10 miljoniem eiro, tādējādi atbalstot vismaz 30 projektu.

Tāpat norādīts, ka patlaban saimnieciskās darbības veicējiem lauksaimniecībā investīciju aizdevumus var piešķirt uz termiņu, kas nepārsniedz desmit gadus, tomēr tas nav pietiekami, lai vairumā gadījumu atmaksātu saimnieciskās darbības veicēju ilgtermiņa ieguldījumus. Piemēram, apjomīgam ieguldījumam kūts vai kaltes būvniecības celtniecībā aizdevums tikai līdz desmit gadiem rada lielu slogu uzņēmuma naudas plūsmai. Papildu slogu uz izdevumiem veido laikapstākļu mainīgums un pašreizējie ģeopolitiskie apstākļi, kas ir ievērojami mazinājuši piensaimnieku spēju īstenot ilgtermiņa investīciju projektus.

Tādēļ, lai ražotāji spētu īstenot nepieciešamos ilgtermiņa investīciju projektus, nepieciešams izdarīt grozījumus noteikumos, lai pagarinātu maksimālo investīciju aizdevumu atmaksas termiņu līdz 15 gadiem.

Pagarinot ilgtermiņa aizdevumu atmaksas termiņu, saimnieciskās darbības veicējiem samazināsies ikmēneša aizdevuma pamatsummas maksājumi, tāpēc būs mazāk nepieciešami papildu resursi apgrozāmo līdzekļu iegādes nodrošināšanai.

Noteikumi attiecas uz fiziskām un juridiskām personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības produkcijas ražošanu, – aptuveni 2500 saimniecību un 45 lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības.