Ziņas

Sabiedrība

Alternatīva bankomātam – izņemt naudu veikalā, aptiekā, pašvaldībā

Svarīgs pakalpojums. Izņemt skaidru naudu, veicot pirkumu, iespējams daudzos lauku veikalos, arī uzņēmuma "Roze MJ" veikalā Stalbē. Klientiem gatavas palīdzēt pārdevējas Diāna Ozoliņa (no kreisās) un Mārīte Bankova, to novērtē pircēja Gaļina Tiltiņa. Foto: Marta Martinsone-Kaša

Latvijā ir 726 vietas, kur, veicot pirkumu ar maksājumu karti, var izņemt naudu.  Kā skaidro Latvijas Komerc­banku asociācijas stratēģiskās komunikācijas vadītāja Kristīne Mennika, “Skaidrās naudas izmaksa tirdzniecības vietā” ir pakalpojums atsevišķu banku klientiem, kas nodrošina iespēju, veicot pirkumu ar maksājumu karti veikala kasē, izņemt skaidro naudu. Nau­das izmaksa pieejama reģionālajās degvielas uzpildes stacijās, pārtikas un saimniecības preču veikalos, daļā aptieku, pašvaldībās.

Pakalpojums tiek nodrošināts, uzņēmējiem sadarbojoties ar bankām. Ir divi atsevišķi tīkli. Vienu nodrošina piecu banku apvienība (“Citadeles” bankas, “Luminor Bank” (DNB un Nordea), SEB banka un MTB banka), plašāka informācija un veikalu pārklājuma karte pieejama mājaslapā www.naudasizmaksa.lv. At­se­viš­ķās tirdzniecības vietās naudu iespējams izņemt “Swedbank” klien­tiem, šis pārklājums aplūkojams bankas mājaslapā.

K. Mennika stāsta, ka pakalpojuma “Skaidras naudas izmaksa tirdzniecības vietā” izmantošana ar katru gadu nedaudz palielinās: “Šī gada pirmajos sešos mēnešos veikti vairāk nekā 159 tūkstoši šādu darījumu 4,9 milj. eiro vērtībā, tomēr, salīdzinot ar citiem maksājumu karšu darījumiem, šāda veida darījumu īpatsvars nav liels.”

Tas arī saprotams, jo šo pakalpojumu galvenokārt izmanto apdzīvotajās vietās, kur nav pieejami ban­komāti, kur ir mazāk iedzīvotāju.

Šo pakalpojumu savos veikalos Pārgaujas novadā un citur piedāvā uzņēmums “Roze MJ” . Tā valdes priekšsēdētājs Māris Šķesteris stāsta, ka iedzīvotāji šo iespēju izmanto ļoti aktīvi: “Kad Stalbē bija bankomāts, pieprasījums pēc naudas izņemšanas veikalā bija mazāks, kopš bankomāta vairs nav, aktivitāte jūtami palielinājusies. Vidēji 20 cilvēki dienā katrā mūsu veikalā izņem naudu. Ir klusākas dienas, taču, kad cilvēkiem algas dienas, pieprasījums lielāks.”

M. Šķesteris skaidro, ka viņš sadarbojas ar minēto piecu banku apvienību, tāpēc ar “Swedbank” kartēm veikalos naudu izņemt nevar, taču ar šīm kartēm naudu var izņemt, piemēram, degvielas uzpildes stacijā “Viada” Straupē. “Cilvēki ir zinoši, daudziem konti divās bankās, un viņi izmanto to karti, ar ko iespējams saņemt pakalpojumu.”

Lai varētu izņemt veikalā naudu, klientam vispirms jāveic pirkums. Brīdī, kad viņš norēķinās ar maksājuma karti, jānosauc summa, ko vēlas izņemt, un šī summa tiek pieskaitīta pirkumam. Darī­juma komisijas maksa ir tāda pati, kā izņemot naudu kartes izdevējbankas bankomātos. Vienā reizē var izņemt līdz 50 vai pat 100 eiro. Naudas izmaksu saņem tādos nominālos, kādi ir pieejami tirdz­niecības vietas kasē. Var izņemt vairāk par atļauto summu, tad tas jādara vairākās reizēs, katrā veicot kādu pirkumu, protams, ja veikala kasē pietiek resursu.

M. Škesteris norāda, ka no šī darījuma uzņēmējs finansiāli neko neiegūst, bet arī zaudējumi no tā nekādi nav. Ieguvums tik vien, ka klientam jāveic pirkums, un, ja viņam nepieciešamība izņemt naudu, viņš izvēlēsies veikalu, kur šāds pakalpojums pieejams.

Skaidras naudas izņemšanas iespējas ir arī visos SIA “Saime BJ” veikalos Amatas novadā. Uz­ņē­mu­ma valdes locekle Baiba Juk­neviča stāsta, ka arī viņu pusē iedzīvotāji to izmanto ļoti aktīvi: “Piedāvājums šāda pakalpojuma sniegšanai nāca no komercbankas, un nolēmām to piedāvāt. Saprotam, ka cilvēkiem skaidru naudu tomēr vajag, visur nevar norēķināties ar karti, kaut vai bērnam uz skolu iedot kādu eiro. Skaidru naudu pilnībā iznīcināt nevar. Pieprasījums liels, ir dienas, kad veikalā pietrūkst naudas, lai izmaksātu iedzīvotājiem. Tad viņi piesaka savu vajadzību, tiklīdz mums ir nepieciešamais daudzums, zvanām, lai nāk pakaļ. ”

Tā kā par šo pakalpojumu uzņēmējs nesaņem nekādus bonusus, var teikt, šī ir sava veida sociāla funkcija. B. Jukneviča smejot piebilst, ka laukos veikali pilda ļoti plašas funkcijas.
Tā kā šāda pakalpojuma nodrošināšanā ir iesaistīta banka un tirgotājs, būtiska nozīme ir tieši tirdz­niecības uzņēmuma ieinteresētībai. “Swedbank” pārstāve Kris­tī­ne Jakubovska norāda, ka šī ir lieliska alternatīva iedzīvotājiem izņemt skaidru naudu nelielās apdzīvotās vietās, kur nav bankomātu: “Izvērtējot klientu vajadzības, uzņēmumi piesakās šim risinājumam, vienlaikus samazinot savas izmaksas par inkasāciju. Ierīkot šādu iespēju ir gan tirgotāja iniciatīva, gan arī no bankas puses piedāvājam tirdzniecības vietām ierīkot šādu pakalpojumu. Sva­rī­ga, protams, ir arī iedzīvotāju iniciatīva, aicinot tirgotājus ieviest šādu iespēju. Ja attiecīgajā apdzīvotajā vietā nav uzņēmuma, kas nolemtu piedāvāt iedzīvotājiem iespēju izņemt naudu, tad, izvērtējot iedzīvotāju vajadzības, tai pieteikties var arī paš­valdība.”

Banku termināli ir ne tikai novadu domēs, bet arī pagastu pārvaldēs, taču pašvaldībās norāda, ka šo pakalpojumu pagaidām nepiedāvā.

“Neesam kredītiestāde,” norāda Amatas novada domes izpild­direk­tors Māris Timermanis. “Mums skaidra nauda neglabājas lielos daudzumos, ir limits, kuru sasniedzot, nauda jānodod bankā. Tāpēc piedāvājam iespējas norēķināties ar karti par pašvaldības pakalpojumiem, bet skaidras naudas izsniegšanu nepraktizējam. Mēs cilvēkus informējam, kuros veikalos iespējams izņemt naudu.”