Ziņas

Sabiedrība

Aizliegumi kļūst stingrāki

Tagad sabiedriskās ēdināšanas iestādēs, kazino un spēļu zālēs smēķēt atļauts tikai speciāli tam paredzētās un ierādītās vietās. Smēķēšanas ierobežojumi attiecas arī uz vasaras kafejnīcām, augstskolām, ārstniecības iestādēm, sociālās aprūpes un rehabilitācijas institūcijām, darba vietām un darba koplietoša-nas telpām, publiskām ēkām un telpām.

“Uzskatu, ka šis likums nāk tikai par labu. Biznesā, protams, likumi ir jāievēro, taču būs klienti, kuri protestēs un nebūs apmierināti,” stāsta spēļu zāles “Bumerangs” vadītāja Sanita Stabiņa. Viņa informē, ka “Bumerangā” būs atsevišķa telpa, kur cilvēki drīkstēs smēķēt, kā arī tiks izlikti informatīvi uzraksti.

“Jauno likumu vērtēju divējādi. Mēs strādājam apkalpojošā sfērā un klientiem tomēr gribas uzpīpēt, neizejot ārā, bet paši šo likumu atbalstām. Cilvēku domas dalās un visiem jau nevar izpatikt. Iekšā smēķēt nedrīkst, klienti to zina, un domāju, ar to problēmām nevajadzētu būt,” stāsta bāra “Sarunas” īpašnieks Jānis Liberts. Ārā vasaras terasē norādīti atsevišķi galdiņi smēķētājiem.

Kino-mūzikas kluba “Vidzemnieks” īpašnieks Aldis Brokāns

teic, ka jau tagad klubā ir norādītas vietas, kur drīkst smēķēt un kur nē, taču tiks arī nodalītas un ar ventilāciju aprīkotas speciāli tam paredzētas vietas. “Kā likumā teikts, tā jādara, taču neviens nav par šo likumu, klientiem nepatiks,” atzīst A.Brokāns.

Raunēniete Vineta Rude atbalsta to, ka smēķēšanas aizliegumi kļūst stigrāki: “Bieži eju uz kafejnīcām kopā ar māsu un viņas mazo meitiņu. Gribas tomēr paēst, neelpojot tabakas dūmus. Uzskatu, ka vietās, kur apgrozās ļoti daudz cilvēku, noteikti jāievēro šis likums.” Savukārt cēsnieks Lauris Kuzņecovs atzīst, ka viņam jaunie ierobežojumi nepatīk: “Traucēt jau gluži netraucē. Saprotu, ka nesmēķētājiem traucē smēķētāji. Šai problēmai reālu un abpusēji apmierinošu rezultātu neredzu.”

Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja Zaiga Barvida informē, ka ēdināšanas iestāžu īpašniekiem ir vairākas iespējas, kā ievērot jauno likumu. Pirmkārt, var veidot atsevišķu smēķēšanai paredzētu telpu, kas norobežota ar stacionārām būvkonstrukcijām un aprīkota ar nosūces ventilāciju, lai dūmi neieplūstu citās telpās. Šajā telpā nedrīkstētu sniegt iestādes tiešos pakalpojumus. Otrkārt, var ierādīt smēķēšanai atbilstoši aprīkotu vietu ārpus ēkām brīvā dabā vai telpas daļu vasaras kafejnīcā. Treškārt, var atdalīt ar sienu īpašu smēķētāju zonu, kas neaizņem vairāk kā pusi no kopējās publiskās telpas platības. Šajā zonā drīkstētu saņemt iestādes pamatpakalpojumus. Ceturtkārt, smēķētājus var lūgt atstāt iestādes telpas. Smēķēšanas vietās jābūt norādei ar attiecīgu informatīvu uzrakstu vai simbolu.

Pašvaldības policija ir informējusi un izskaidrojusi likuma prasības ēdināšanas iestāžu, bāru, spēļu zāļu un kazino īpašniekiem. “Jau tagad apsekojot iestādes, uz kurām attiecas likums, vērojams, ka dažas no tām nav gatavas, jo likuma ievērošana tomēr saistās ar papildu telpu ierīkošanu. Tiks rīkoti arī reidi, lai pārliecinātos, vai likums tiek ievērots,” stāsta pašvaldības policijas priekšnieks Valdis Sviķis. Likuma nepildīšanas gadījumā iestādes īpašniekam tiks piespriests sods.