Ziņas

Sabiedrība

Aicina veidot gaisa dārzus

“Cilvēku vēlme veidot skaistu un ziedošu vidi arvien pieaug, un tas veicina arī pilsētas kopējā tēla uzlabošanos. Arvien biežāk nākas dzirdēt atzinību no viesiem par cēsnieku rosību šajā jomā, par to, ka Cēsis izceļas uz citu pilsētu fona. Tāpēc arī turpinām šo konkursu par gaisa dārziem, kura mērķis ir ieinteresēt un aicināt iedzīvotājus un uzņēmējus pievērsties gaisa dārzu ierīkošanai savās dzīves un darba vietās,” saka J. Sirlaks.

Ir izveidota komisija, kas no 1.līdz 10.jūlijam apsekos Cēsis, lai novērtētu skaistākos gaisa dārzus. J. Sirlaks izsaka cerību, ka līdz tam laika apstākļi ļaus saziedēt šiem dārziem. Komisija galveno uzmanību pievērsīs tam, lai izveidotais gaisa dārzs būtu patīkams, pievilcīgs un kopts. Uzvarētājus paziņos Cēsu jubilejas svinību laikā – 14.jūlijā.