Ziņas

Sabiedrība

Aicina pieteikt Goda un Gada valmierieti

Lai pateiktos cilvēkiem, kuri veicinājuši Valmieras attīstību, izaugsmi, cilvēku labklājību un atpazīstamību, Valmieras pilsētas pašvaldība aicina ikvienu pilsētas iedzīvotāju līdz 30.septembrim pieteikt kandidātus apbalvojumiem “Gada valmierietis 2015” un “Goda valmierietis 2015”.

Kā  informēja Valmieras pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību un tūrisma nodaļas sabiedrisko attiecību speciāliste Maira Andžejevska, apbalvojumu “Goda valmierietis” piešķir par sevišķiem nopelniem Valmieras labā, kas var izpausties valsts, sabiedriskajā, kultūras, izglītības, zinātnes vai saimnieciskajā darbā. Par nopelniem uzskatāms gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša, priekšzīmīga un panākumiem bagāta darbība. Uz apbalvojumu var pretendēt gan Valmieras pilsētas iedzīvotāji, gan personas, kuras dzīvo un darbojas citviet Latvijā vai ārvalstīs.

Savukārt apbalvojumu “Gada valmierietis” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu valsts, pašvaldības, sabiedriskajā vai saimnieciskajā darbā, vērtējot pagājušajā gadā sasniegto.

Pieteikumus apbalvojuma saņemšanai iespējams nodot Valmieras pilsētas pašvaldības Apmeklētāju pieņemšanas centrā, sūtīt e-pastā “info@valmiera.lv” vai iesniegt elektroniski pašvaldības mājaslapas “www.valmiera.lv”, sadaļā “Pilsēta” – “Piesaki Goda un Gada valmierieti 2015”. Iesniegumā jānorāda kandidāta vārds, uzvārds, ieņemamais amats un pamatojums kandidatūras izvirzīšanai. Tāpat jābūt pievienotai norādei, kurā kategorijā kandidāts tiek izvirzīts.

Apbalvojumu “Gada valmierietis” un “Goda valmierietis” saņēmējus, ņemot vērā iesniegtos pieteikumus, izvērtēs un apstiprinās Valmieras pilsētas pašvaldības domes deputāti. Apbalvojumi tiks pasniegti Latvijas Republikas proklamēšanas dienai veltītā svētku pasākumā Valmierā.

Pērn apbalvojumu “Gada valmierietis” saņēma piecas personas: peldēšanas trenere Inta Andrejānova par ilggadēju ieguldījumu jauno sportistu un Latvijas izlašu dalībnieku sagatavošanā, kā arī peldēšanas attīstības veicināšanā Valmierā; SIA “Valrek” valdes priekšsēdētājs Jānis Lilienfelds par ieguldījumu uzņēmējdarbības vides stiprināšanā un darbvietu nodrošināšanā Valmieras un apkārtējo novadu iedzīvotājiem; smagatlētikas treneris Andrejs Rožlapa par ilggadēju darbu, sagatavojot sportistus trīscīņas disciplīnās, kā arī par ieguldījumu Latvijas un Valmieras starptautiskās atpazīstamības veicināšanā; pulkvežleitnants Māris Tūtins par ieguldījumu “Kaugurmuižas” teritorijas sakopšanā, patriotisma veicināšanā un valsts neatkarības atjaunošanas 24.gadadienai veltītās militārās parādes organizēšanā Valmierā; Valmieras Drāmas teātra aktrise Baiba Valante par izcilu radošo sniegumu un teātra mākslas popularizēšanu.

Savukārt apbalvojums “Goda valmierietis” tika piešķirts Guntaram Bilsēnam par ieguldījumu Valmieras pilsētas izaugsmē un izglītības sistēmas pilnveidē, stiprinot profesionālās izglītības prestižu un veidojot izglītības procesam nepieciešamo infrastruktūru, bijušajam Valmieras pilsētas pašvaldības domes priekšsēdētājam Inesim Boķim par ilggadēju, nesavtīgu, atbildīgu un pašaizliedzīgu darbu Valmieras pilsētas labā, sekmējot tās nepārtrauktu izaugsmi, un Dr. Silvanai Kreijerei par ilggadēju ieguldījumu mākslas un kultūras jomā un starptautiskās sadarbības veicināšanā starp Valmieru un Gīterslo.

Apbalvojumi “Goda valmierietis” un “Gada valmierietis” tiek piešķirti kopš 1999.gada.