Ziņas

Redzeslokā

Aicina piedalīties īsās prozas konkursā

Kultūras biedrība “Harmonija” un laikraksts “Druva” izsludina tradicionālo konkursu literātiem, kas raksta prozu. Konkursam tiek gaidīti ne tikai stāsti, bet arī citi īsās prozas darbi – miniatūras un esejas.

Kultūras biedrības “Harmonija” vadītāja Astrīda Kamša uzsver, ka konkursa mērķis ir veicināt mūsdienu dzīves atspoguļojumu literatūrā un rosināt rakstīt prozu. “Aicinām autorus radīt darbus, domājot par Latvijas šodienu un nākotni, par mūsu saknēm un to nozīmi,” saka A.Kamša.

Konkursa var iesniegt divus agrāk nepublicētus darbus. Tos vērtēs rakstnieki un literāti. Autoriem īpaša uzmanība jāpievērš žanra prasībām, darbam jāatbilst tieši tam žanram, kurā autors izvēlējies rakstīt. Labākais katra žanra darbs tiks publicēts laikrakstā “Druva”.

Konkursa darbi jāiesniedz slēgtā aploksnē, uz kuras uzrakstīta darba devīze, klāt jāpievieno otra aploksne, uz kuras arī ir tā pati devīze, šajā aploksnē jāievieto informācija par autoru, norāde, kā sazināties.

Darbi konkursa jāiesniedz līdz 2018.gada 15.februārim Cēsīs, Dzintara ielā 9, kultūras biedrībā “Harmonija”. Plašāka informācija par konkursu, zvanot Astrīdai Kamšai, tālrunis 26726443.