Ziņas

Sabiedrība

Aicina apkures pieslēgšanu pārdomāt savlaicīgi

SIA Cēsu siltumtīkli pieredze liecina, ka aukstumam iestājoties, iesniegumi par apkures pieslēgšanu pilsētas siltumapgādes uzņēmumu sasniedz teju vienlaicīgi. Kā norāda SIA Enerģijas Risinājumi pārstāve Marta Petrova, tā kā uzņēmums apkalpo pusi pilsētas iedzīvotāju, visu lūgumu par apkures pieslēgšanu apmierināšana ir darba ietilpīgs process, iedzīvotāji tiek aicināti iesnieguma par apkures pieslēgšanu sagatavošanu nevilcināt līdz brīdim, kad aukstums jau iestājies.

Lai pats apkures pieslēgšanas process būtu raitāks, uzņēmums lūdz pirms iesnieguma iesniegšanas iespēju robežās pārliecināties, vai mājas siltummezgls ir sezonai sagatavots, un saistības par iepriekšējo sezonu nokārtotas.

SIA Cēsu siltumtīklu direktors Jēkabs Blaus stāsta, ka vislaicīgāk siltumu lūdz pieslēgt iestādes un organizācijas, kuras rūpējas par to, lai viņu klienti un apmeklētāji varētu baudīt siltumu telpās, bet novēlot siltuma pieslēgšanu, tā cerot kaut nedaudz ietaupīt, cenšas iedzīvotāji.

Uzņēmums tomēr norāda, ka, novilcinot siltuma pieslēgšanu dzīvojamajai mājai, liela ekonomija nav iespējama, jo ēkas piesildīšana prasa arī lielāku enerģijas patēriņu. SIA Cēsu siltumtīkli atgādina, ka apkures sezonu klients var sākt jebkurā laikā, noteiktajā kārtībā iesniedzot iesniegumu.

Uzņēmums cer, ka apkuri bez aizķeršanās varēs pieslēgt teju visiem pilsētas iedzīvotājiem, jo līdz apkures sezonas sākumam vēl ir laiks, un atlikušie parādi, kas šobrīd vēl ir ap 285 000 eiro, līdz iesnieguma iesniegšanai tiks nomaksāti.

M.Petrova vēl norāda, ka siltumenerģijas tarifs gaidāmās sezonas sākumā būs zemāks nekā iepriekšējās sezonas beigās. Tarifs, ko apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, ir piesaistīts dabas gāzes cenai, kura mainās atkarībā no naftas cenas pasaulē, un, kā liecina AS Latvijas gāze oficiālā informācija, oktobrī un novembrī cena saglabāsies nemainīga, proti, 206,32 par kubikmetru.

Sezonai gatavi

Lai apkures sezonā būtu mazāk nepatīkamu pārsteigumu, vasara aizvadīta veicot siltumtīklu hidrauliskās pārbaudes un novēršot bojājumus. Uzņēmums pateicas par sapratni un pacietību klientiem, kuriem siltumtīklu pārbaužu laikā nācās sadzīvot ar nelielām neērtībām.

Pilsētas centralizētā siltumapgādes sistēma apkalpo pusi pilsētas iedzīvotāju. Cēsu siltumtīkli apgādā ar siltumenerģiju 114 dzīvojamās mājas un 17 iestādes, tostarp izglītības un veselības aprūpes iestādes, kā arī 25 uzņēmumus. Sistēmas cauruļvadu kopgarums ir 23 kilometri – katrs posms pārbaudīts, un, ja atklāti bojājumi, tie novērsti.

To, ka apkures sezona pārsteigumus nesagādās, garantēt nevar neviens, tomēr SIA Cēsu siltumtīkli komanda ir gatava reaģēt un rīkoties negaidītās situācijās, apliecina Jēkabs Blaus. Jāatgādina, ka puse pilsētas siltumtīkli pēdējo gadu laikā ievērojami modernizēti, gan lai samazinātu siltuma zudumus, gan tehniskos riskus. Modernizācija galvenokārt ietvērusi veco dzelzsbetona kanālos esošo cauruļvadu nomaiņu pret daudz efektīvākām, rūpnieciski izolētām caurulēm.

Radošās aktivitātes – arī šajā sezonā

Arī šīs apkures sezonas laikā SIA Cēsu siltumtīkli plāno turpināt nu jau teju par tradīciju kļuvušo katlumāju ārējā veidola sakopšanu, rīkojot radošo ideju konkursu skolēniem. Uzņēmums informē, ka kārta pienākusi katlumājai Bērzaines ielā.

Jāatgādina, ka katlumāju Rūpniecības ielā 13 jau vairāk kā divus gadus rotā skolnieces Annas Vīndedzes zīmējums ar nosaukumu Grigers, savukārt katlumāju Turaidas ielā 7 no šā gada pavasara – Cēsu Valsts ģimnāzijas 11.a klases skolnieces Baibas Teteres darbs. Radošie konkursi tiek rīkoti ciešā sadarbībā ar Cēsu novada domi un Cēsu pilsētas Mākslas skolu.