Ziņas

Sabiedrība

Abpusēji izdevīgā sadarbība turpinās

Sniegt pieredzi. Mācību gada sākumā, kad nodarbības notika klātienē, uzņēmuma “Draugiem Group” runasvīrs Jānis Palkavnieks Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikuma jauniešiem akcentēja labas izglītības nepieciešamību. Foto: no albuma

Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums (VTDT) un uzņēmums “Draugiem Group” noslēguši sadarbības līgumu, lai nodrošinātu jauniešiem kvalitatīvu, konkurētspējīgu, prestižu un darba tirgum atbilstošu profesionālo izglītību.

“Draugiem Group” runas­vīrs Jānis Palkavnieks atzīst, ka veiksmīga sadarbība ar tehnikumu notiek jau vairāk nekā gadu un abu pušu ilgtermiņa redzējums par profesionālo izglītību un to, kādam jābūt mūsdienīgam tehnikumam un mūsdienīgām mācību programmām, sakrīt: “Līdz šim uzņēmuma līdzīpašnieks Agris Tamanis kā vienīgais tehnikumā mācīja audzēkņus, bet līgums paredz, ka sagatavosim vēl speciālistus, kuri savas zināšanas dos jauniešiem. Pagai­dām koncentrējamies uz IT jomu, bet nākotnē neizslēdzam iespēju sadarboties arī citās programmās. Gribam pacelt arī tehnikuma vispārizglītojošo līmeni, tāpēc saredzam ilgstošu sadarbību. Esam sev definējuši, ka Vidzemes Tehnoloģiju un dizaina tehnikums ir daļa no “Drau­giem Group” komandas. Mēs gadu testējām, lai pārliecinātos, ka sadarbība ir abpusēji izdevīga, svarīga abām pusēm, un tagad esam gatavi pieslēgties vēl nopietnāk. Iesaistāmies arī skolas stratēģijas izstrādē, vēlamies dot iespējami lielāku pienesumu.”

VTDT ir vienīgais uzņēmuma sadarbības partneris izglītības jomā, J. Palkavnieks saka, ka tuvākajā nākotnē citi sadarbības projekti netiek plānoti: “Gribam koncentrēties, lai visu izdarītu perfekti, un tad skatīties, vai varam iet plašumā.”

Tehnikuma direktors Artūrs Sņegovičs ir gandarīts, ka sadarbība turpinās. Tas ir uzskatāms piemērs darba vidē balstītai profesionālajai izglītībai: “Uzņē­mums mūsu audzēkņos saredz potenciālu, tagad kopīgs uzdevums domāt, kā šo izglītības pieredzi padarīt labāku jauniešiem. Var teikt, ka ar šo līgumu sadarbība pacelta nākamajā līmenī, ceram, ka arī citi uzņēmumi novērtēs “Draugiem Group” iniciatīvu. Mūsuprāt, tas ir ieguvums abām pusēm. Uzņēmumiem vajadzēs darbiniekus, speciālisti var jauniešiem mācīt to, kas tieši nepieciešams darba tirgū. Mā­cību programmas tiek saskaņotas ar darba devējiem, bet pasniedzēji, kuri strādā arī uzņēmumos, reāli redz, kādas iemaņas nepieciešamas speciālistiem, un var tās dot audzēkņiem.”

Līgumā abas puses vienojušās par IT profesijām atbilstošas darba vides nodrošināšanu praktiskajām mācībām, darba vidē balstītām mācībām un eksāmenu norises īstenošanu; par sadarbību profesionālās kvalifikācijas eksāmenu vērtēšanā; par IT nozares programmu izstrādāšanu, pilnveidošanu un realizāciju, kā arī par savstarpējo sadarbību mācībspēku piesaistē.

“Draugiem Group” atbalsts tehnikumam neaprobežojas tikai ar vadītajām nodarbībām programmēšanā. Iepriekšējā mācību gadā ar uzņēmuma atbalstu rekonstruēta informācijas tehnoloģiju klase, tajā uzstādītas programmējamas žalūzijas, apgaismojums, izveidota moderna ventilācija. Abu pušu pārstāvji gan norāda, ka sadarbības pamatā tomēr ir labs pasniedzējs. “Pro­tams, ir labi, ja ir mūsdienīga mācību vide, bet lielākā vērtība ir skolotājs, kurš jauniešiem spēj iedot laikam atbilstošas zināšanas,” saka A. Sņegovičs.

Lai arī IT jomā tiek sagatavots arvien vairāk speciālistu, nozarē nemitīgi ir izteikts profesionāļu trūkums, pieprasījums pēc viņiem valstī augsts, tirgus spētu nodarbināt pat divas trīs reizes vairāk IT jomas speciālistu. J. Palkavnieks, jautāts, vai uzņēmums sadarbībā saredz iespēju nākotnē piesaistīt potenciālos darba ņēmējus, uzsver, ka tas nav pašmērķis: “Vispirms esam gatavi iesaistīties, lai tehnikums sagatavo laba līmeņa speciālistus, ja kāds jaunietis izvēlēsies strādāt pie mums, būsim priecīgi. Piedāvāsim prakses vietas, vasaras skolas, tas ļaus labāk iepazīt mūsu uzņēmumu, bet neapvainosimies, ja jaunietis izvēlēsies citu darba devēju vai, un tas būs jo īpaši apsveicami, ja kāds attīstīs savu biznesu.”