Ziņas

Sabiedrība

70 jautājumi, kā labāk dzīvot

Katra problēma ir nopietna. Liepēnieši uzmanīgi klausījās novada domes vadības un speciālistu skaidrojumos un informācijā par iecerētajiem darbiem.Foto: Sarmīte Feldmane

Vairāk nekā pussimts liepēniešu bija atnākuši uz tikšanos ar Cēsu novada, Priekuļu apvienības pārvaldes vadību un speciālistiem, lai klātienē dzirdētu viņu atbildes un skaidrojumus uz konkrētiem jautājumiem.

Liepēnieši jau iepriekš pašvaldībai bija iesūtījuši 71 jautājumu par sev svarīgām, risināmām problēmām.

Ieskatu par dzīvi pagastā, liepēniešu pašu rosību sniedza iedzīvotāju kopas “Iepazīsti Liepu” viena no līderēm Kristīna Sprūdža. Aktīvie pagasta iedzīvotāji apkopojuši ieceres un vajadzības sabiedrības labbūtības un teritorijas attīstībai, tūrisma veicināšanai,  Liepas kultūrtelpas spodrināšanai. Ieceres un vajadzības nav nepiepildāmi sapņi, bet reāli darbi, kas būtu jāizdara pašvaldībai arī, ja nepieciešams, ar iedzīvotāju atbalstu. Piemēram, ceturtā karoga masta uzstādīšana pie Liepas Atbrīvošanas pieminekļa, lai mastā var pacelt arī Igaunijas karogu, gājēju pārejas ierīkošana pie kultūras nama. Ceļa malā uz Grīviņiem stāv novecojis stends par rekonstruēto izgāztuvi, kas jādemontē,  ielām uzbrauktuves piemērot, lai tās var izmantot, arī braucot ar ratiņiem, sakārtot autobusu pieturu nosaukumus, lai vienā pusē nav Liepa, otrā Lode, lai ir pareizi Kainaiži, nevis Kainaži. Lai veicinātu tūrismu, arī konkrēti ierosinājumi –sakārtot norādes un informatīvās zīmes, cauri Liepas centram izveidot pastaigu taku ar vides objektiem un tematiskiem apstādījumiem, kas iepazīstina ar pagasta kultūrvēsturi, dižgariem dabas un nemateriālo mantojumu, pašvaldībai atbalstīt novadpētniekus. Ap­kopoto informāciju nodeva paš­valdībai.

“Vieglāk atbalstīt, darīt, ja skaidri zināms, ko iedzīvotājiem vajag,” atzinīgi priekšlikumus novērtēja novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs. Viņš arī pastāstīja, ka šogad pagastā lielākie finanšu ieguldījumi ir  Liepas pamatskolas ēdināšanas zāles pārbūvei un ventilācijas sistēmas izbūvei, kā arī energo­efektivitātes paaugstināšanai pašvaldības ēkā Rūpnīcas ielā 8. “Katru gadu kādā pagastā tiek ieguldīts vairāk,” atgādināja J.Rozenbergs.

Liepēniešiem ikdienā, īpaši ziemā, problēmas rada automašīnu novietošana Rūpnīcas ielā. Brauktuve nav tik plata, lai divas automašīnas varētu samainīties. Novada pašvaldības policijas priekšnieks Guntars Norbuts retoriski jautāja, vai, uzliekot zīmi “Stāvēt aizliegts”, problēma būs atrisināta. Viņš arī atgādināja, lai policija spētu rīkoties, iedzīvotājiem jāraksta iesniegums par nelikumībām.  Kaut Liepa ir patruļdienesta diennakts zonā un reizi nedēļā    pagastā ir pieņemšana pašvaldības policistam, G.Norbuts apsolīja, ka policija Liepā dežurēs stingrāk, pārbaudot automašīnu novietošanu. Šo ziņu pagasta iedzīvotāji uzņēma ar atbalstu.

Taču aizliegums nav risinājums, jo iedzīvotājiem nav, kur novietot automašīnas.

Prie­ku­ļu apvienības pārvaldes vadītāja Evita Šīrante informēja par plānotā stāvlaukuma izveidi pie bērnudārza “Saulīte”. Martā jābūt izstrādātam projektam. Taps stāvlaukums 80 automašīnām, to varēs izmantot gan liepēnieši, gan ciema viesi. Arī ar to būs par maz, lai katra automašīnai būtu vieta stāvlaukumā. Pie daudzdzīvokļu mājām ir plašas teritorijas, tur iedzīvotājiem pašiem ir iespēja izbūvēt stāvlaukumus.

Samērā gara raisījās saruna par publiskajām tualetēm, kuru Liepā nav. Vasarā ar noteiktu darba laiku pieejama tualete stāvlaukumā pie Lielās Ellītes, bet tualetes nav Liepas kapsētā, pie populārās Līču – Laņģu takas. Evita Šīrante skaidroja, ka tualete stāvlaukumā ir morāli novecojusi, ziemā to slēdz. Pērn bija plānota nauda budžetā, bet nepietika. Kapsētā ir jābūvē stacionārā tualete, bet pie dabas takām pašvaldība neko nedrīkst darīt, jo zeme nav tās īpašumā. Iedzīvotāji bilda, ka kāda tualete derētu arī bērnu laukumā.
“Problēma ir samilzusi jau vairākus gadus,” atzina pārvaldes vadītāja, bet konkrētus solījumus, kad varētu kas mainīties, nedeva. Vienīgi vasarā tualete pie stāvlaukuma varētu strādāt ilgāk.

Liepēnieši interesējās gan par kadru mainību pašvaldībā, gan Liepas pagastam atvēlēto budžeta finansējumu. J.Rozenbergs skaidroja, ka darbinieki maina darbu dažādu iemeslu dēļ, jārēķinās arī, ka algas privātajā sektorā ir lielākas. “Pateikt, cik naudas budžetā ir Liepas pagastam, nevar, jo ir mainījusies pašvaldības struktūra,” bilda novada vadītājs. Uz jautājumu, kāpēc kultūras namam šogad mazāk naudas un senioriem nav vingrošanas, rokdarbu pulciņa, domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija – Markova    uzsvēra, ka naudas ir tikpat, cik pērn, kā arī kultūras darbiniekiem palielināts atalgojums. “Ir daudz mītu, ka tiek samazināts budžets. Jārunā par faktiem, jāvērtē situācija. Jautājumiem jābūt konkrētiem,” pamācīja I.Suija – Markova. Pēc tam divas liepēnietes rēķināja, ja jau naudas tikpat, cik pērn, tad šīgada cenās kultūras dzīve būs ļoti taupīga. Arī kultūras nama vadītāja pārtraukusi darba attiecības, tāpat kaimiņu, Mārsnēnu, tautas nama vadītāja.

Par ceļiem, māju apsaimniekošanu, grāvja tīrīšanu, lai neapplūst dārziņi,    par ceļu uzturēšanu un ietvju ierīkošanu, par lielgabarīta atkritumu novietošanu pie konteineriem un citiem jautājumiem liepēnieši stāstīja domes vadībai un speciālistiem. Iedzīvotāji arī vienojās, ka Liepas vārda dienā atjaunos skrējienu “Apkārt Liepai”.
Vairāk nekā divās stundās visu detalizēti neizrunāt.  J.Rozenbergs uzsvēra, ka iedzīvotāju problēmas, vajadzības un ieteikumi ir sadzirdēti.