Ziņas

Sabiedrība

3 472 Cēsu novada iedzīvotājiem šogad sola uzlabot elektroapgādi

no interneta

Lai pārrunātu plānotos elektrotīkla uzturēšanas, atjaunošanas un rekonstrukcijas projektus šim un nākamajiem diviem gadiem, kā arī vienotos par turpmāku kopīgās sadarbības īstenošanu, savstarpēji saskaņojot iecerētos infrastruktūras uzlabošanas projektus novada teritorijā, aizvadītajā nedēļā ar Cēsu novada pašvaldības pārstāvjiem tikās speciālisti no a/s „Sadales tīkls”. Kā norāda „Sadales tīkls” komunikācijas speciālists Artūrs Zālītis, šāda sadarbība ļauj efektīvāk izmantot novada pašvaldības un a/s „Sadales tīkls” projektā ieguldītos līdzekļus.

Pēc A.Zālīša teiktā, veiksmīgai elektrotīklu rekonstrukcijai un iedzīvotāju elektroapgādes uzlabošanai novados liela nozīme ir savlaicīgai savstarpējai projektu plānošanai un saskaņošanai ar pašvaldību. Veicot elektrotīkla rekonstrukciju, kopīgi ar plānotajiem pašvaldības inženierkomunikāciju – ielu apgaismojumu vai ceļu un citiem infrastruktūras rekonstrukciju darbiem, ieguvēji ir novada izdzīvotāji, kuriem vienlaicīgi ar pilsētas infrastruktūras attīstīšanu tiek uzlabots piegādātās elektroenerģijas drošums un kvalitāte.
Lai paaugstinātu elektroapgādes drošumu un kvalitāti Cēsu novada iedzīvotājiem, šogad novada teritorijā „Sadales tīkls” plāno realizēt piecus investīciju projektus, ieguldot 345 tūkstošus eiro. Veicot elektrotīkla automatizāciju un elektrolīniju rekonstrukciju 3,5 kilometru garumā, elektroapgāde šogad uzlabosies 3 472 Cēsu novada iedzīvotājiem.

Savukārt nākamgad Cēsu pilsētā plānots īstenot vienu investīciju projektu 112 tūkstošu eiro apmērā, rekonstruējot elektrotīklu 3,5 km garumā Piebalgas, Vāveres, Briežu, Lapsu, Krišjāņa Valdemāra, Pļavas un Vaļņu ielas rajonā. Turklāt darbu gaitā tiks izbūvēts arī jauns transformatora punkts.

2017. gadā Cēsu novada teritorijā kopumā plānots īstenot trīs projektus 198 tūkstošu eiro apmērā. Vērienīgākie darbi notiks Cēsu pilsētā, kur Valmieras un Birzes ielas rajonā tiks izbūvēta vidējā sprieguma kabeļu elektrolīnija 1,7 km garumā. Savukārt Vaives un Drabešu pagastā norisināsies elektrolīniju automatizācijas darbi.

Nolūkā uzlabot iedzīvotāju informētību par plānotajiem darbiem elektrolīniju aizsargjoslās, ar Cēsu novada domes pārstāvjiem tika pārrunāta iespēja ar pašvaldības starpniecību informēt zemes īpašniekus par elektrolīniju trašu tīrīšanas darbiem. Tāpat tikšanās laikā tika precizēts novada sociāli nozīmīgo objektu saraksts, lai nepieciešamības gadījumā, piemēram, neplānotu elektroapgādes pārtraukumu laikā, nodrošinātu pēc iespējas ātrāku elektroenerģijas atjaunošanu skolām, slimnīcām, internātskolām, bērnu namiem un sociālas aprūpes centriem.