Ziņas

Sabiedrība

Atjauno arī mazos ceļus

Ainava mainās. Gan Liepas centrā, gan ceļš līdz kapsētai tagad klāts ar jaunu asfaltu.Foto: Sarmīte Feldmane

Daudz runā, ka Latvijā atjauno un remontē tikai valsts lielos ceļus, fakti rāda citu ainu. Arī mūsu novados šovasar
ceļinieki aktīvi strādājuši, rekonstruējot Vecpiebalgas un Nītaures šosejas, būvējot tiltus Līgatnē un Taurenē, gājēju celiņus Ieriķos un Līgatnē.

Priekuļu novadā, Liepas pagastā, šovasar atjaunots asfalts no Leukādijas līdz Liepai, no centra līdz kapsētai, kā arī centrā. “Tik daudz vienā vasarā padarīts!” gandarīta Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante. Viņa pastāsta, ka ceļš no Leukādijas līdz Liepai nav bijis kārtīgi remontēts 50 gadus un liepēnieši pat neatceras, kad tas noticis, bet tagad pagasta ļaudis var braukt pa jaunu asfaltu. “Ar ceļiniekiem ir ļoti laba sadarbība. Kad bija lielās lietavas, grāvji bija pilni ar ūdeni, notekās saskalojās smiltis, kopā gādājām, lai neapplūst lauki. Ja vēl ir kādas nelielas problēmas, tās tiks atrisinātas,” stāsta pagasta pārvaldes vadītāja.

Gadiem liepēnieši sūdzējās par ceļu uz Liepas kapsētu. Tagad veco liepu aleja izkopta. Pašvaldības speciālisti kopā ar ceļiniekiem apsekoja kokus, katru novērtēja. Tā kā ceļš tagad ir augstāks, bija svarīgi apzāģēt liepām zarus. “Kaut ceļš tika regulāri greiderēts, tas bieži bija bedrēs. Cilvēki uztraucās, kaut tikai kas nenotiktu ar zārku,” nu jau pagātnes notikumus pastāsta Evita Šīrante.


Liepēnieši priecājas par asfaltēto ceļu, bet sūkstās, ka nav noasfaltēts pārsimts metru ceļš līdz pašai kapsētai. Evita Šīrante mierina, ka nākamā gada budžetā plānots atvēlēt naudu šī ceļa sakārtošanai, kā arī stāvlaukuma ierīkošanai pie kapsētas. “Uz kapsētu ved pašvaldības ceļš, un mums pašiem tas arī jāsaved kārtībā. Ceļu no centra līdz kapsētai rekonstruēja par valsts līdzekļiem, tas ir valsts ceļš,” skaidro pagasta pārvaldes vadītāja.

Uz ne tikai Latvijā populāro tūrisma objektu – Āraišu muzejparku un ezerpili – tagad var aizbraukt pa labu ceļu, droši vērojot ainavu. Ceļš noasfaltēts, izrakti grāvji. “Ļoti priecājamies, un vietējie arī slavē, ka tagad var droši braukt, un svarīgi – sakoptāka kļuvusi arī Āraišu ainava, kuras sastāvdaļa ir arī ceļš,” domās dalās Āraišu muzejparka vadītāja Agnese Ramata un piebilst, ka jau aizmirsies, ka vēl iepriekšējā vasarā ceļš bija ļoti slikts, vairākas reizes gadā tas tika lāpīts. Krustojumā ar Vidzemes šoseju izveidota saliņa, ko tautā sauc par lāsīti. Ne visi šoferi par to priecīgi, jo pieraduši, ka, braucot no Rīgas puses, uzreiz varēja nogriezties uz Āraišiem. Ja nepaskatās uz ceļa zīmēm, ātri vien pārkāpj ceļu satiksmes noteikumus. Saliņa ierīkota tikai un vienīgi satiksmes drošībai, un tādai jābūt pēc ES standartiem. Līdz šim varēja ātri iegriezties, bet tagad jāskatās uz zīmēm.

Vecpiebalgas pagastā šovasar pabeigta ceļa Vecpiebalga – Ineši atjaunošana. Pērn tas tika izdarīts no Inešiem līdz Kaives pagriezienam, tagad līdz kafejnīcai “Laura” Vecpiebalgas centrā. Tagad no Vecpiebalgas uz Inešiem var braukt pa labu ceļu.

Straupieši ļoti gaidīja, kad tiks atjaunots asfalts no šosejas līdz skolai, tālāk līdz kapsētai. “Diemžēl noasfaltēja tikai, kā saka, līdz vecajam kolhoza kantorim. Par to esam daudz runājuši – kapsēta ir ceļa malā, vasarā putekļi nāk kapličā. Tika runāts, ka asfaltēs līdz kapsētai, tad gan būtu labi,” pastāstīja Straupes kapu pārzinis Raimonds Biezēks. Pārgaujas novada domes priekšsēdētājs Hardijs Vents atgādināja, ka šis ceļš nav pašvaldības, bet valsts pārziņā. “Esam priecīgi, ka tika noasfaltēts ceļš pāri tiltam gar skolu. Diemžēl visu uzreiz izdarīt nav iespējams. Atliek cerēt, ka noasfaltēs arī līdz kapsētai,” sacīja novada vadītājs.

Tikko sākta grants ceļu rekonstrukcija Līgatnes novadā – uz Ratniekiem un Ķempju baznīcu. Tur tiek rakti grāvji, nostiprināts grants segums. Gadu gaitā par šiem ceļiem dzirdēts ne mazums sūdzību, tagad pienākusi kārta to atjaunošanai.

Ceļu astoņos mūsu novados ir daudz. Katrs gribam, lai remontē, asfaltē, atjauno to, kas vistuvāk, pa kuru jābrauc ikdienā. To gan nevar teikt, ka ceļinieki neko nedara.